Nhà hàng chay Thiện Duyên quận 2 | Pháp viện Minh Đăng Quang

Nhà hàng chay Thiện Duyên quận 2 | Pháp viện Minh Đăng Quang

Nhà hàng chay Thiện Duyên quận 2 | Pháp viện Minh Đăng Quang

Nhà hàng chay Thiện Duyên quận 2 | Pháp viện Minh Đăng Quang

Nhà hàng chay Thiện Duyên quận 2 | Pháp viện Minh Đăng Quang
Nhà hàng chay Thiện Duyên quận 2 | Pháp viện Minh Đăng Quang

Giới thiệu

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG

Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Một số hình ảnh đêm hoa đăng kỷ niệm 60 năm tổ sư hệ phái Khất sĩ Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2014), tối 28.2.2014, tại pháp viện Minh Đăng Quang – tổ đình tại TPHCM (số 505 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TPHCM).

Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh

Phap Vien Minh Dang Quang -6

Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh
 

Tin tức khác

Chat Facebook
backtop